top of page

CÂU CHUYỆN NGŨ HÀNH GAMES

sáng tạo board games chất

Ngũ Hành Games là Công ty sản xuất và sáng tạo boardgame thành lập từ năm 2019. Mục tiêu của Ngũ Hành Games là phát hành các board game chất đến từ sự sáng tạo không ngừng nghỉ của những tác giả Việt Nam, họa sĩ Việt Nam, xưởng in Việt Nam. 

Liên hệ với chúng tôi tại contact@nguhanhgames.com