CÂU CHUYỆN NGŨ HÀNH GAMES

Đưa văn hóa vào board games

Ngũ Hành Games là Công ty sản xuất và sáng tạo boardgame thành lập bởi Trần Ngọc Tuệ Mẫn và Nguyễn Thiện Toàn từ năm 2019. Mục tiêu của Ngũ Hành Games là sáng tạo và sản xuất các trò chơi dùng bàn, thẻ cờ (Board game & Card game) mang câu chuyện và linh hồn Việt Nam.

Mỗi người Việt Nam chúng ta đều biết đến Board game từ rất sớm, đó là những món cờ cá ngựa, ô ăn quan, cờ caro, cờ nhảy cờ gánh và cả những cờ vua, cờ tướng, cờ vây. Nói không quá, thì Board game cũng chính là một phần văn hóa Châu Á, văn hóa Việt Nam. Khi lớn lên, cùng với sự thay đổi nhanh chóng của xã hội, chúng ta quên mất rằng có một trò chơi mà ở đó ta sẽ được giao tiếp trực tiếp với con người, có một trò chơi mà ở đó cả gia đình cùng xum vầy chơi vui vẻ, cả đám bạn cùng túm đầu lại cười đùa. Đó là Board game, đó là một phần của tuổi thơ trước thời đại công nghệ. Và đó cũng là những lý do Ngũ Hành Games mong muốn sáng tạo và đưa trở lại văn hoá chơi Board game mà chúng ta dần quên đi.

Website Banner Summer 22.png
board game VĂN HÓA VIỆT NAM