top of page

hội phố 2021
đã trở lại

Hội Phố đã trở lại với Hình ảnh được làm mới hoàn toàn, thêm 3 thương nhân mới chưa từng xuất hiện và sự cải tiến về hệ thống Hợp Đồng - Tiền chiến thuật hơn .

Đăng ký để nhận email thông báo về Hội Phố 2021

hội phố ra mắt vào tháng 10/12/2021
Snapseed (13).jpg
Sắp ra mắt
4.thỏ.png

hồ sơ thương nhân

Trương Thử

Trương Thử

Trần Trâu

Trần Trâu

Hùm A Sư

Hùm A Sư

Mão Đại Mễ Chân

Mão Đại Mễ Chân

Thố Nương

Thố Nương

Chế Naga

Chế Naga

Long Nhất Đấu

Long Nhất Đấu

Xà Á Lợi

Xà Á Lợi

Mã Gạc Sa

Mã Gạc Sa

Du Dương

Du Dương

bottom of page