top of page
Cover-TM.png

Phản gián 

ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc chiến 12 sứ quân

Tiên vương băng hà, các tướng lĩnh và thân vương bắt đầu trỗi dâỵ tạo ra một thời kì hỗn mang với đầy những mưu tính. Dưới danh nghĩa bảo hộ dân chúng, lần lượt từng kẻ chiếm cho riêng mình những lãnh thổ và quyền lực, ôm mộng ngai vàng. 

 

Là một người nắm trong tay thiên mệnh, mỗi người chơi sẽ trở thành một thế lực trong thời cuộc nhiễu nhương này. Vận dùng tài mưu lược của bản thân để đưa thế lực của mình đứng đầu thiên hạ. Tăng cao danh vọng, phát động chiến tranh, sử dụng nội gián... tất cả để đạt được một mục tiêu duy nhất "Nắm giữ Thiên Mệnh, lên ngôi Hoàng Đế"

319897028_6086114491413379_7960816175532148951_n (1)

Thiên Mệnh tại SGD 2022

319885102_827580605163754_6509801943878532033_n

Thiên Mệnh tại SGD 2022

Thiên Mệnh tại SGD 2022

Thiên Mệnh tại SGD 2022

Thiên Mệnh tại Geekon'22

Thiên Mệnh tại Geekon'22

Thiên Mệnh tại Geekon'22

Thiên Mệnh tại Geekon'22

318747659_10217807989351409_8425686927169656632_n

Thiên Mệnh tại SGD 2022

319916177_1227751161429311_5534684610422079310_n

Thiên Mệnh tại Geekon'22

319832611_471660335101283_6826317004767142292_n (1)

Thiên Mệnh tại SGD 2022

Thiên Mệnh tại Geekon'22

Thiên Mệnh tại Geekon'22

bottom of page