sắp ra mắt 

2022

Thiên mệnh

ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc chiến 12 sứ quân

Một dự án của hai tác giả mới Hoàng Giang và Trần Quân sẽ ra mắt váo cuối năm 2022. 

Thành phần game : 

- 12 thẻ nhân vật 

- 52 thẻ xây dựng 

- 1 bảng danh vọng 

- 8 token đánh dấu 

Thiên Mệnh tại Geekon'22

Thiên Mệnh tại Geekon'22

Thiên Mệnh tại Geekon'22

Thiên Mệnh tại Geekon'22

Thiên Mệnh tại Geekon'22

Thiên Mệnh tại Geekon'22

Thiên Mệnh tại Geekon'22

Thiên Mệnh tại Geekon'22

Thiên Mệnh tại Geekon'22

Thiên Mệnh tại Geekon'22

Thiên Mệnh tại Geekon'22

Thiên Mệnh tại Geekon'22

DU KÝ .png
2 (6).png
1 (12).png
3 (6).png
Câu hỏi Ăn Ý Bỏ Túi

Câu hỏi Ăn Ý Bỏ Túi

Câu hỏi Ăn Ý Bỏ Túi

Câu hỏi Ăn Ý Bỏ Túi

93A-1

Câu hỏi Ăn Ý Bỏ Túi

66A-1

Câu hỏi Ăn Ý Bỏ Túi

60A-1

Câu hỏi Ăn Ý Bỏ Túi

110A-1

Câu hỏi Ăn Ý Bỏ Túi

Thẻ sự kiện

Thẻ sự kiện

ăn ý bỏ túi:

Phiên "nghiền Nát" ( Crush ) - nhỏ gọn hơn - nhiều người chơi hơn - nhiều câu hỏi hơn 

Phiên bản riêng bỏ túi kết hợp cùng bản mở rộng đem đến tận 2 cách chơi

1) Kiểu bỏ túi : không cần bảng chạy điểm, chơi được từ 3-99 người mọi lúc mọi nơi 

2) Kiểu mở rộng: kết hợp cùng với Ăn Ý Cơ Bản để trải nghiệm những thẻ event vô cùng bá đạo, 

Thành phần 

60 thẻ câu hỏi mới 

10 thẻ sự kiện 

100 giấy ghi đáp án hai mặt 

AY - NGHIỀN NÁT.png