top of page

CHÍNH SÁCH đổi trả

CHÍNH SÁCH ĐỔI SẢN PHẨM ĐỐI VỚI ĐẠI LÍ

Ngũ Hành Games hỗ trợ đổi sản phẩm lỗi cho đại lí với các LỖI GÂY ẢNH HƯỞNG NGHIÊM TRỌNG đến lỗi chơi bao gồm:

 

- Thiếu thành phần hoặc sai thành phần trò chơi

- Bị rách hỏng hoặc in mờ với thành phần in ấn

- Nứt, vỡ, gãy hoặc cơ chế bị hư đối với các thành phần nhựa

 

Các đại lí vui lòng đổi sản phẩm cho khách hàng khi xác nhận sản phẩm thuộc chính sách đổi. Ngũ Hành Games sẽ chuyển bù sản phẩm lỗi cho đại lí vào cuối mỗi tháng hoặc chuyển chung với đơn hàng tiếp theo của đại lí

 

Lưu ý: Các lỗi sau sẽ không nằm trong chính sách đổi sản phẩm

 

- Sản phẩm bị hư, vô nước trong quá trình sử dụng

- Sản phẩm bị hỏng do người chơi thực hiện sai quy cách mở sản phẩm

- Sản phẩm bị lệch màu nhẹ, cắt lệch nhẹ nhưng không ảnh hưởng đến lối chơi

Chính sách đổi trả: Store Policies
bottom of page